เทศบาลตำบลโคกกลาง ยินดีให้บริการ

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
  • ทำความสะอาดถนนหน้าเทศบาล
  • ทำความสะอาดถนน
  • NoGift
  • ต่อต้านคอร์รัปชั่น
  • โควิด 19
สินค้าทางการเกษตรของเทศบาลตำบลโคกกลาง
สินค้าทางการเกษตรของเทศบาลตำบลโคกกลาง ... new

สินค้าพืชพรรณทางการเกษตรมากมายของเกษตรกร ที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลโคกกล

อ่านต่อ... 
 
สนามกีฬาในเขตเทศบาลตำบลโคกกลาง
สนามกีฬาในเขตเทศบาลตำบลโคกกลาง ... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ขอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลโคกกลาง
ประกาศช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอ ... new

อ่านต่อ... 
 
เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกกลาง
เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบล ... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
เทศบาลตำบลโคกกลางรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565 ในวันที่ 22 มิถุนายน  2565
เทศบาลตำบลโคกกลางรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององ ... new

เทศบาลตำบลโคกกลางรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อ่านต่อ... 
 
ลงเยี่ยมคนพิการทางการมองเห็นและมอบถุงยังชีพแก่คนพิการ
ลงเยี่ยมคนพิการทางการมองเห็นและมอบถุงยังชีพแก่คนพิ ...

เทศบาลตำบลโคกกลาง ลงเยี่ยมผู้พิการทางการมองเห็นและมอบถุงยังชีพให้แก่คนพิ

อ่านต่อ... 
 
มอบรถโยกให้แก่คนพิการ
มอบรถโยกให้แก่คนพิการ ...

เทศบาลตำบลโคกกลางส่งมอบรถโยกให้แก่คนพิการ รายนายสิงหา  ผ่องแผ้ว อยู

อ่านต่อ... 
 
ส่งเสริมความรู้เรื่องเทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์
ส่งเสริมความรู้เรื่องเทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษา ...

เทศบาลตำบลโคกกลางส่งเสริมการเรียนรู้เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซล

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
วัดป่าพรประสิทธิ์
วัดป่าพรประสิทธิ์ ...

อ่านต่อ... 
 
วัดโคกกลางเจริญจิตร
วัดโคกกลางเจริญจิตร ...

อ่านต่อ... 
 
วัดบ้านกุดสิม
วัดบ้านกุดสิม ...

อ่านต่อ... 
 
รายชื่อร้านค้า ร้านอาหาร ได้แก่
รายชื่อร้านค้า ร้านอาหาร ได้แก่ ...

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมดข้อมูลทั้งหมด
 
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
 
     
ข้อมูลทั้งหมด
 
 
 
 
 
 
 


พุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565