นายก เทศบาล.โคกกลาง2021 07

ปลัด เทศบาล.โคกกลาง2021 07

เมนู พื้นฐาน 01 ข้อมูลพื้นฐาน
เมนู พื้นฐาน 02 บุคลากร
เมนู พื้นฐาน 03 ผลการดำเนินงาน
เมนู พื้นฐาน 04 การสร้างเสริม มีส่วนร่วม
เมนู พื้นฐาน 05 แผนพัฒนาท้องถิ่น
เมนู พื้นฐาน 06 กฏหมายและระเบียบต่างๆ
เมนู พื้นฐาน 07 ข้อมูลสำหรับประชาชน
เมนู พื้นฐาน 08 แหล่งท่องเที่ยว
เมนู พื้นฐาน 09 การบริหารพัฒนาทรัพ
เมนู พื้นฐาน 10 แผนอัตรากำลัง 3 ปี

Social Network

facebook

Q&A/ช่องทางร้องเรียน

QA2564


แบนเนอร์

dataeleckg

btn2211 01btn2211 04
btn2211 05
btn2211 06
btn2211 07

สถิติการเข้าชม

366712
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
171
1392
6297
353752
20106
20736
366712

Your IP: 54.224.133.198
2022-01-29 08:49

ข้อมูลสำหรับประชาชน

 

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสวัสดิการสังคม

 

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

1 แบบคำขอรับใบอนุญาตของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม pdf
2 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม pdf  
3 หนังสือมอบอำนาจแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ กรณีให้ผู้อื่นมาแสดงตนแทน pdf 
4 หนังสือมอบอำนาจโอนเงินเข้าบัญชี กรณีโอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นเดิม.....ปี 2562 pdf 
5 เอกสารการแสดงตนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี พ.ศ.2562 pdf 
6 แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ Mobile App pdf 
7 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 pdf 
8 หนังสือแสดงตนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ pdf 
9 แบบคำขอรับใบอนุญาตสะสมอาหาร pdf 
10 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ pdf 
11 หนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนพาณิชย์ pdf 
12 คำขอตรวจค้นเอกสาร/รับรองสำนา/ใบแทนทะเบียนพาณิชย์ pdf 
13 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ pdf 
14 คำร้องทะเบียนพาณิชย์ pdf 
15 แบบแจ้งเหตุรับเรื่องราวร้องเรียนทั่วไป pdf 
16 คำร้องขอทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ pdf 
17 ใบรับแจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 pdf 
18 ใบรับแจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 pdf 
19 คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 pdf 
20 คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 pdf 
21 คำขอใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทที่ 3 pdf 
22 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 pdf 
23 คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 pdf    

24  มาตรฐานการให้บริการประชาชน

25  คู่มือผู้สูงอายุ

26 คู่มือประโยชน์ทับซ้อน

27 คู่มือกองช่อง

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน