นายก เทศบาล.โคกกลาง2021 07

ปลัด เทศบาล.โคกกลาง2021 07

เมนู พื้นฐาน 01 ข้อมูลพื้นฐาน
เมนู พื้นฐาน 02 บุคลากร
เมนู พื้นฐาน 03 ผลการดำเนินงาน
เมนู พื้นฐาน 04 การสร้างเสริม มีส่วนร่วม
เมนู พื้นฐาน 05 แผนพัฒนาท้องถิ่น
เมนู พื้นฐาน 06 กฏหมายและระเบียบต่างๆ
เมนู พื้นฐาน 07 ข้อมูลสำหรับประชาชน
เมนู พื้นฐาน 08 แหล่งท่องเที่ยว
เมนู พื้นฐาน 09 การบริหารพัฒนาทรัพ
เมนู พื้นฐาน 10 แผนอัตรากำลัง 3 ปี

Social Network

facebook

Q&A/ช่องทางร้องเรียน

QA2564


แบนเนอร์

dataeleckg

btn2211 01btn2211 04
btn2211 05
btn2211 06
btn2211 07

สถิติการเข้าชม

366651
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
110
1392
6236
353752
20045
20736
366651

Your IP: 54.224.133.198
2022-01-29 07:26

 

 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

การเปิดโอการให้เกิดการมีส่วนร่วม

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ร้องเรียนการบริการทรัพยากรบุคคล

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับ ผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ร้องเรียนร้องทุกข์