เทศบาลตำบลโคกกลาง ยินดีให้บริการ

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
  • ทำความสะอาดถนนหน้าเทศบาล
  • ทำความสะอาดถนน
  • NoGift
  • ต่อต้านคอร์รัปชั่น
  • โควิด 19
ประกาศเทศบาลตำบลโคกกลางขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565
ประกาศเทศบาลตำบลโคกกลางขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการต... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565
ประกาศขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภา... new

อ่านต่อ... 
 
สินค้าทางการเกษตรของเทศบาลตำบลโคกกลาง
สินค้าทางการเกษตรของเทศบาลตำบลโคกกลาง new

สินค้าพืชพรรณทางการเกษตรมากมายของเกษตรกร ที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลโคกกล...

อ่านต่อ... 
 
สนามกีฬาในเขตเทศบาลตำบลโคกกลาง
สนามกีฬาในเขตเทศบาลตำบลโคกกลาง new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
เทศบาลตำบลโคกกลางรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565 ในวันที่ 22 มิถุนายน  2565
เทศบาลตำบลโคกกลางรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององ ...

เทศบาลตำบลโคกกลางรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อ่านต่อ... 
 
ลงเยี่ยมคนพิการทางการมองเห็นและมอบถุงยังชีพแก่คนพิการ
ลงเยี่ยมคนพิการทางการมองเห็นและมอบถุงยังชีพแก่คนพิ ...

เทศบาลตำบลโคกกลาง ลงเยี่ยมผู้พิการทางการมองเห็นและมอบถุงยังชีพให้แก่คนพิ

อ่านต่อ... 
 
มอบรถโยกให้แก่คนพิการ
มอบรถโยกให้แก่คนพิการ ...

เทศบาลตำบลโคกกลางส่งมอบรถโยกให้แก่คนพิการ รายนายสิงหา  ผ่องแผ้ว อยู

อ่านต่อ... 
 
ส่งเสริมความรู้เรื่องเทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์
ส่งเสริมความรู้เรื่องเทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษา ...

เทศบาลตำบลโคกกลางส่งเสริมการเรียนรู้เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซล

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
วัดป่าพรประสิทธิ์
วัดป่าพรประสิทธิ์ ...

อ่านต่อ... 
 
วัดโคกกลางเจริญจิตร
วัดโคกกลางเจริญจิตร ...

อ่านต่อ... 
 
วัดบ้านกุดสิม
วัดบ้านกุดสิม ...

อ่านต่อ... 
 
รายชื่อร้านค้า ร้านอาหาร ได้แก่
รายชื่อร้านค้า ร้านอาหาร ได้แก่ ...

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
 
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
 
     
ข้อมูลทั้งหมด
 
 
 
 
 
 
 


พุธ ที่ 5 ตุลาคม 2565