เทศบาลตำบลโคกกลาง ยินดีให้บริการ

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
ประชาสัมพันธ์ กำหนดวันประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 6 มิถุนายน 2565

     

ประชาสัมพันธ์ กำหนดวันประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

     

ประชาสัมพันธ์ กำหนดวันประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 8 ธันวาคม 2564

     

ประชาสัมพันธ์ กำหนดวันประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

     

ประชาสัมพันธ์ กำหนดวันประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 9 สิงหาคม 2564

     

ประชาสัมพันธ์ กำหนดวันประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 4 มิถุนายน 2564

     

ประชาสัมพันธ์ กำหนดวันประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

     

 
 
 
 
 
 
 
 


พุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565