เทศบาลตำบลโคกกลาง ยินดีให้บริการ

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2564

     

รายงานการติดตามผลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2563

     

รายงานการรับ - จ่าย ปีงบประมาณ 2564 เดือน มีนาคม

     

รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 เดือน ธันวาคม

     

รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 เดือน มกราคม

     

รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 เดือน กุมภาพันธ์

     

รายงานการกำกับติดตามงานรอบ 6 เดือน

     

เทศบัญญัติรายจ่ายประจำปี 2563

     

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562

     

12 3
 
 
 
 
 
 
 
 


พุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565