เทศบาลตำบลโคกกลาง ยินดีให้บริการ

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
สถิติการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย

     

สถิติผู้มาติดต่อลงทะเบียนเด็กแรกเกิด

     

สถิติการให้บริการน้ำเพื่อระงับเหตุ

     

สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี 63

     

 
 
 
 
 
 
 
 


พุธ ที่ 5 ตุลาคม 2565