เทศบาลตำบลโคกกลาง ยินดีให้บริการ

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
ประกาศ นโยบาลการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565

     

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลโคกกลาง

     

 
 
 
 
 
 
 
 


พุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565