เทศบาลตำบลโคกกลาง ยินดีให้บริการ

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
ประกาศว่าด้วยข้อบังคับหรือวินัยพนักงาน

     

ประกาศเทศบาลตำบลโคกกลาง เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563-2565

     

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเทศบาล

     

 
 
 
 
 
 
 
 


เสาร์ ที่ 13 สิงหาคม 2565