เทศบาลตำบลโคกกลาง ยินดีให้บริการ

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
ประกาศ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565

     

แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปี 2564

     

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     

 
 
 
 
 
 
 
 


เสาร์ ที่ 13 สิงหาคม 2565