เทศบาลตำบลโคกกลาง ยินดีให้บริการ

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (O31)

     

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

     

 
 
 
 
 
 
 
 


พุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565