เทศบาลตำบลโคกกลาง ยินดีให้บริการ

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ เทศบาลตำบลโคกกลาง

     

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี

     

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 63

     

 
 
 
 
 
 
 
 


พุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565