เทศบาลตำบลโคกกลาง ยินดีให้บริการ

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
รายงานการดำเนินงานตามแผน ป.ป.ท 2562 รอบ 12 เดือน

     

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน

     

 
 
 
 
 
 
 
 


เสาร์ ที่ 13 สิงหาคม 2565