เทศบาลตำบลโคกกลาง ยินดีให้บริการ

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน

     

รายงานการดำเนินงานตามแผน ป.ป.ท 2563 รอบ 6 เดือน

     

 
 
 
 
 
 
 
 


พุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565