เทศบาลตำบลโคกกลาง ยินดีให้บริการ

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 เทศบาลตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

     

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือน ตุลา 2564 – มีนาคม 2565)

     

 
 
 
 
 
 
 
 


พุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565