เทศบาลตำบลโคกกลาง ยินดีให้บริการ

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
ประกาศเทศบาลตำบลโคกกลาง เรื่องการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564-2566)

     

ประกาศเทศบาลตำบลโคกกลาง เรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ

     

 
 
 
 
 
 
 
 


พุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565