เทศบาลตำบลโคกกลาง ยินดีให้บริการ

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้บริหารและประธานสภาเทศบาล ออกติดตามงานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบ้านหนองแดง หมู่ที่ 4
ซึ่งดำเนินการโดยกองช่างเทศบาลตำบลโคกกลาง โดยมีนายสง่า อินทบุตร ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองแดงร่วมประสานงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


พุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565