เทศบาลตำบลโคกกลาง ยินดีให้บริการ

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดพื้นที่ในเขตบ้านหนองคลอง หมู่ที่ 6
ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอลืออำนาจ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และชุดจิตอาสาตำบลโคกกลาง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


พุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565