เทศบาลตำบลโคกกลาง ยินดีให้บริการ

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
ประเภทประกาศ:
วิธีการจัดหา:
ตั้งแต่วันที่:
ถึงวันที่
คำค้นหา:
เรื่อง วันที่
จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านเหล่ามันแกว ซอยชลประทานดอนหวาย บ้านเหล่ามันแกว หมู่ 3 ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [27 ก.ย 2022]
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(เมรุ) บ้านกุดสิม หมู่ 8 ตำบลโคกกลาง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 330 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [27 ก.ย 2022]
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วนเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20 ก.ย 2022]
จ้างจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ(เก่า) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหรืออำนาจหน้าที่สำหรับบริการประชาชนหรือแก้ไขปัญหาความเดือดต่างๆของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20 ก.ย 2022]
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ของเทศบาลตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [02 ก.ย 2022]
จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแห้ง (สาธาฯ) ของเทศบาลตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [05 ส.ค 2022]
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) เทศบาลตำบลโคกกลาง อำเภอลีออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [05 ส.ค 2022]
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [05 ส.ค 2022]
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองศึกษา) เทศบาลตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [04 ก.ค 2022]
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 
 
 


พุธ ที่ 5 ตุลาคม 2565